رشت میزبان «استارتاپ جاده ابریشم» در دوم آبان

سفر ده روزه تیم کارشناسان و سرمایه گذاران خطرپذیر ایرانی و اروپایی به هشت شهر ایران و رقابت نهایی استارتاپ‌های برگزیده در جزیره کیش، گشایش هر چه بیشتر درهای بازارهای بین‌المللی را به شرکت‌های نوآور و نوپای ایرانی را نوید می‌دهد.